image description
Datum               Vrijeme Koncert
15. JUL 21:00 Svečana sala "Ivan Crnojević

"Tra noi"

PIANO DUOTra noiJelena Vukićević Vukmirović je rodjena 1987. god na Cetinju. Srednju muzičku školu upisuje u Podgorici, klavirski odsjek, u klasi prof. Dragice Gregović. Pored nastupa na koncertima, dobitnik je i brojnih nagrada od kojih se izdvaja Specijalna nagrada na međunarodnom takmičenju pijanista u Barleti 2000. godine, Druga nagrada na međunarodnom takmičenju pijanista u Ankoni 2001. godine, Prva nagrada na republickom takmicenju 2001. Godine itd.
Osnovne i specijalističke studije na odsjeku za klavir završila je u klasi prof Svetlane Bogino ( Rusija) na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Kao student istakla se brojnim nastupima kako solističkim tako i kao klavirski saradnik, a kvalitet je rezultirao i Specijalnom nagradom na republičkom takmičenju u Herceg-Novom 2006. godine kao član klavirskog dua kao i "Zlatnom lirom" na republičkom takmičenju u Kotoru 2008. Godine itd.
Profesionalno usavršavanje nastavlja na magistarskim studijama iz kamerne muzike u klasi prof Čedomira Nikolića i doc Nataše Popović na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Pored toga učestvuje i na seminarima kod istaknutih profesora i renomiranih pijanista poput Konstantin Boginoa,Vladimir Ogarkova, Jokut Mihailovic, Aleksandra Serdara, Francesca Maria Possentia i dr.
Kvalitetan rad na magistarskim studijama takođe je rezultirao uspjehom na međunarodnim takmičenjima: Prva nagrada na VI međunarodnom takmičenju " Davorin Jenko" u Beogradu 2009. godine; Prva Nagrada na XI međunarodnom takmičenju u Nišu 2010. godine; Četvrta nagrada na internacionalnom takmičenju " Roma 2010" u Rimu, Italija 2010. godine i Prva nagrada, titula Laureat takmičenja, VIII međunarodnom takmičenju " Davorin Jenko" u Beogradu 2011. Godine. U martu mjesecu 2011. godine je magistrirala.
Aktivno nastupa kao član klavirskog dua "Tra noi" sa koleginicom Ivanom Pešić koji je imao koncerte u Crnoj Gori, Srbij,Republici Srpskoj, Italiji i Rusiji. U saradnji sa Vojvođanskom akademijom nauka i umjetnosti iz Novog Sada, u okviru ciklusa " Paviljon muzike" održale su koncert. Nastupile su na festivalima "Nei suoni dei luoghi" (Italija), "Budva Grad Teatar", "A tempo"(Crna Gora). Učestvovale su na ceremoniji povodom obilježavanja 10 godina nezavisnosti Crne Gore u organizaciji Ambasade Crne Gore u Moskovskom Muzeju muzicke kulture i Državnom istorijskom muzeju Kremlja ( Rusija). U aprilu 2018. Održale su koncert i master klas kamerne muzike u saradnji sa Muzičkom Akademijom u Istočnom Sarajevu, a u organizaciji Studentskog festivala klasične muzike "Orfej".
Trenutno je angažovana kao prof klavira u muzičkoj školi "Savo Popović" na Cetinju.

Tra noiIvana Pešić je rođena 1984. godine u Nikšiću. Srednju muzičku školu je završila u Podgorici a Muzičku akademiju upisuje na Cetinju gdje završava osnovne i specijalističke studije na Odsjeku za klavir u klasi prof. Vladimira Ogarkova ( Rusija). Tokom studija usavršavala se kod istaknutih pedagoga: Jokut Mihajlović, Olga Borzenko, Vladimir Bočkarjov.
Dobra saradnja sa kolegama uslovila je i njeno dalje opredjeljenje pa upisuje magistarske studije iz kamerne muzike februara 2009. godine u klasi red. prof. Čedomira Nikolića i doc Nataše Popović. Poseban uspjeh postigla je upravo iz oblasti kamerne muzike kao član klavirskog dua sa koleginicom sa magistarskih studija Jelenom Vukićević Vukmirović: Prva nagrada na VI međunarodnom takmičenju " Davorin Jenko" u Beogradu 2009. godine, Prva Nagrada na XI međunarodnom takmičenju u Nišu 2010. godine, Četvrta nagrada na internacionalnom takmičenju " Roma 2010 " u Rimu, Italija 2010. godine i Prva nagrada, titula Laureata, na VIII međunarodnom takmičenju " Davorin Jenko" u Beogradu 2011. godine. U saradnji sa Vojvođanskom akademijom nauka i umjetnosti iz Novog Sada, u okviru ciklusa " Paviljon muzike" održale su koncert. U martu mjesecu 2011. godine je magistrirala.
Aktivno nastupa kao član klavirskog dua " Tra noi" koji je imao koncerte u Crnoj Gori, Srbiji,Republici Srpskoj , Italiji i Rusiji. Nastupile su na festivalima " Nei suoni dei luoghi" ( Italija), " Budva grad Teatar" ( Crna Gora). Učestvovale su na ceremoniji povodom obilježavanja 10 godina nezavisnosti Crne Gore u organizaciji Ambasade Crne Gore u Moskovskom Muzeju muzičke kulture i Državnom istorijskom muzeju Kremlja ( Rusija). U aprilu 2018. Održale su koncert i master klas kamerne muzike u saradnji sa Muzičkom Akademijom u Istočnom Sarajevu, a u organizaciji Studentskog festivala klasične muzike "Orfej".
Sarađivala je sa umjetnicima sa prostora Kostarike: Francisco A.Perrez- Ferrer, truba i Marianelly Rodriguez Quesada, klarinet.
Pored profesionalnog angažovanja u klavirskom duu, kao i član žirija na takmičenjima, Ivana Pešić se bavi pedagoškim radom kao profesor klavira i kamerne muzike u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi " Dara Čokorilo" u Nikšiću. Njeni učenici su dobitnici brojnih nagrada sa državnih i međunarodnih takmičenja, gdje je i sama dobijala priznanja za visoko postignute pedagoške rezultate.

P.I. Tchaikovsky:

 • Sjećanje na Hapsal, op.2:
  - Ruševine zamka
  - Skerco
  - Pjesma bez riječi

 • H. Goetz:

 • Lentamente. Vivace
 • Moderato

 • S. Rachmaninoff:

 • Vocalise (arr. Anderson&Roe)

 • 21:00 Svečana sala "Ivan Crnojević